ساعت و تقویم دیجیتال اداری و بانکی

ساعت مسجدی ، ساعت حرم ، نمایشگر مذهبی ، اذان گو

ساعت های دیجیتال سفارشی

ساعت، تایمر و کرنومتر دیجیتال دیواری بزرگ

انواع اسکوربورد ورزشی

نمونه پروژه های در حال انجام و انجام شده

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال
ساعت دیجیتال70*30
نمایشگر دیجیتال
ساعت حرم
ساعت دیجیتال بانکی تقویم دیجیتال بانکی
ساعتی سالنی بزرگ
110*22
تابلو ساعت و تقویم led روان اداری بانکی
نمایشگر ساعت و نرخ دلار دیجیتال
ساعت مدل منشور

انواع ساعت ، رطوبت سنج ، دما سنج ، تایمر ،کرنومتر

تابلو های روان ، نمایشگر قیمت ، سیستم های نوبت دهی

برق خورشیدی ، برق اضطراری ، انواع باتری

فروش انواع پیجرهای SYSCALL ، MEEYI ، LRS ، SOLT

دستگاه های حضور و غیاب ، کنترل تردد

مشتریان ما

ساعت اداری
ساعت اداری
همراه اول